Elev- og forældrefeedback

Elev- og forældrefeedback

Når prøverne er opgjort, er det vigtigt at give elev og forældre feedback - mundtlig og/eller skriftligt, så hjemmet får anvisninger til, hvordan der kan arbejdes fremadrettet ud fra resultaterne. Til dette kan nedenstående feedback-ark anvendes som skabeloner. Disse kan ændres, så man i sin feedback kan differentiere efter behov.

Som noget nyt kan man downloade et feedback-ark, der viser progressionen over flere år. (Vær opmærksom på afsnittet staveevaluering, at der er tale om omtrentlige forholdstal imellem de to systemer, ST-prøverne og Staveprøverne på Grammatip!)