Bestilling af evalueringsmaterialer

De frivillige prøver bestilles her, ved at downloade og udfylde bestillingssedlen. (De obligatoriske prøver bliver automatisk tilsendt skolen. Som indikator for, hvor mange prøver der skal bestilles, kigger Indkøbskontoret i SIS. Det er derfor essentielt, at SIS er aktuelt)

Her downloades bestillingseddel, som udfyldes af mailes til Indkøbskontoret (ik@skoleforeningen.org) stilet til Petra Davids senest 30. april 2021.