Fælles Evaluering i engelsk

Engelsk-prøven i 5. og 7. klasse (obligatorisk)

Engelsk i 5. klasse

Engelskprøven tester elevernes allerførste ordforråd inden for de emner, begynderundervisningen omhandler. Prøven tages efter knap halvandet års undervisning i engelsk.

C-værdierne er udarbejdet på baggrund af resultater fra danske elever, der har haft engelsk i ca. halvandet år. Derfor henvises der til C-værdierne for 4. klasse (se under vejledning 5. klasse)

Det er kun elevernes receptive ordforråd, der testes – dvs. genkendelse og forståelse af ord, som høres (i kombination med billede eller skrevet ord/kort sætning) eller læses (i kombination med billede eller skrevet ord/kort sætning). Eleven skal ikke selv producere engelske ord hverken mundtligt eller skriftligt.

Der er en progression i sværhedsgraden af opgaverne fra opgaver, som kan løses blot ved at lytte og afkode billeder (i dele af lyttedelen) til opgaver, der kræver, at eleven kan læse simple ord og korte sætninger, og opgaver, som kræver, at eleven kan genkende korrekt stavemåde af simple ord.

Elever med LRS kan enten bruge AppWriter, hvis de er vant til det, eller der kan være en lærer der læser op. Generelt anbefales det, at elever lærer at bruge AppWriter, da det er det redskab til kan bruge til alle de læsetekster, de har det svært med.

Til lyttedelen hører en cd med oplæsning, så alle elever får den samme udtale af ordene uanset, hvem der administrerer prøverne.

Cd´en skal opbevares aflåst på skolen og genbruges hvert år. Vi sender ikke en ny cd hvert år. Lyd-filerne også i dit sharepoint - dér, hvor du indtaster resultater.

Engelsk i 7. klasse

Formålet med den obligatoriske engelsk prøve er at give et overblik over elevernes engelskkompetencer i lytteforståelse (Listening Comprehension), læseforståelse (Reading Comprehension) og enkelte basale kompetencer i sprogbrug (Language in Use) i begyndelsen af 7. årgang på elev- og klasseniveau set i forhold til resten af årgangen i Sydslesvig.

Prøvens indhold er baseret på læreplanens mål efter 6. klasse.

Eleverne skal ikke øve til prøven inden.

Cd´en skal opbevares aflåst på skolen og genbruges hvert år. Vi sender ikke en ny cd hvert år. Lyd-filerne findes i dit sharepoint - dér, hvor du indtaster resultater!

Har du spørgsmål til Fælles Evaluering i faget Engelsk, så kontakt venligst fagkonsulent Else Brink Nielsen.