Fælles Evaluering i engelsk

Engelsk-prøven i 5. og 7. klasse (obligatorisk)

Engelsk i 5. klasse

Engelskprøven tester elevernes allerførste ordforråd inden for de emner, begynderundervisningen omhandler. Prøven tages efter knap halvandet års undervisning i engelsk.

C-værdierne er udarbejdet på baggrund af resultater fra danske elever, der har haft engelsk i ca. halvandet år. Derfor henvises der til C-værdierne for 4. klasse (se under vejledning 5. klasse)

Det er kun elevernes receptive ordforråd, der testes – dvs. genkendelse og forståelse af ord, som høres (i kombination med billede eller skrevet ord/kort sætning) eller læses (i kombination med billede eller skrevet ord/kort sætning). Eleven skal ikke selv producere engelske ord hverken mundtligt eller skriftligt.

Der er en progression i sværhedsgraden af opgaverne fra opgaver, som kan løses blot ved at lytte og afkode billeder (i dele af lyttedelen) til opgaver, der kræver, at eleven kan læse simple ord og korte sætninger, og opgaver, som kræver, at eleven kan genkende korrekt stavemåde af simple ord.

Til lyttedelen hører en cd med oplæsning, så alle elever får den samme udtale af ordene uanset, hvem der administrerer prøverne.

 

Engelsk i 7. klasse

Formålet med den obligatoriske engelsk prøve er at give et overblik over elevernes engelskkompetencer i lytteforståelse (Listening Comprehension), læseforståelse (Reading Comprehension) og enkelte basale kompetencer i sprogbrug (Language in Use) i begyndelsen af 7. årgang på elev- og klasseniveau set i forhold til resten af årgangen i Sydslesvig.

Dette er en ny prøve, efter den første evaluering af prøven i skoleåret 2017/18, vil den samme prøve blive bruge hvert år ligesom de øvrige prøver indenfor Fælles Evaluering, hvilket sikrer et sammenligningsgrundlag med de foregående årgange.

Prøvens indhold er baseret på læreplanens mål efter 6. klasse.

Eleverne skal ikke øve til prøven inden.