Dansk Retstavning - Pædagogisk analyse af stavning

ST3 i 4.klasse (obligatorisk) og ST6 i 7. klasse (obligatorisk)

 

ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Hermed bibringes læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats.

ST-prøverne indeholder opgaver i de forskellige stavediscipliner – diktat, orddeling, store bogstaver, sammensatte ord osv. Prøverne findes i en afpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. De er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt ved denne fejltype er alderssvarende, eller i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere i forhold til andre klasser.

Vejledning indeholder tabeller, der er udarbejdet efter en landsdækkende standardiserende prøveindsamling, hvor mere end 20.000 ST-prøver var ude til afprøvning i skolerne. Siden har mere end 100.000 elever årligt brugt disse prøver.

Staveprøven på Grammatip.com - frivillig selvrettende staveevaluering

Skoleforeningen har indtil sommeren 2019 købt abonnement på www.Grammatip.com, som kan anvendes fra 3.-9. (10.) klassetrin.

Dansk stavning på Grammatip.com tilbyder både Staveprøven, som er et diagnostisk værktøj med analyse af elevens færdigheder, samt staveøvelser online, begge selvrettende. Prøven gennemføres på hvert enkelt klassetrin og kan danne individuelt grundlag for hver elevs staveundervisning ud fra samme principper som staveøvelserne. Rettelser af elevens fejl og inddeling i fejltyper sker automatisk, og elevens resultater samles automatisk i en samlet bedømmelse/karakter. Staveøvelserne er fordelt på de mest almindelige fejltyper og træner eleven deri. Undervisningen kan let differentieres og tilpasses klassens eller den enkelte elevs behov.