Dansk Retstavning - Pædagogisk analyse af stavning

ST3 i 4.klasse (obligatorisk) og ST6 i 7. klasse (obligatorisk)

 

Læs beskrivelser af staveprøverne:

ST-prøverne: https://www.hogrefe.dk/shop/paedagogisk-analyse-af-stavning.html

Staveprøverne på Grammatip.com: https://www.grammatip.com/grundskolen/moduler

Feedback

Når prøverne er opgjort, er det vigtigt at give elev og forældre feedback - mundtlig og/eller skriftligt, så hjemmet får anvisninger til, hvordan der kan arbejdes fremadrettet ud fra resultaterne. Til dette kan nedenstående feedback-ark anvendes som skabeloner. Disse kan ændres, så man i sin feedback kan differentiere efter behov.

Som noget nyt kan man downloade feedback-ark, der er viser progressionen over flere år. Vær opmærksom på, at der er tale om omtrentlige forholdstal imellem de to systemer, ST-prøverne og Staveprøverne på Grammatip!