Excel opgørelsesark

Efterbearbejdning

Når læseprøverne er rettet, downloades og anvendes nedenstående Excel-ark ”Dansk læseprøve 7.-10.kl.” for at få et samlet overblik over elevens og klassens resultat for både den skønlitterære tekst og fagteksten.  

Læsehastighed (ord pr. minut) og antal rigtige påføres Excel-regnearket.

Vigtigt: Har man allerede anvendt Skoleforeningens læseprøver på eleverne sidste år, indtastes resultaterne på det Excel-ark, som man downloadede og udfyldte sidste år for på den måde at se den enkelte elev samt klassens læseudvikling.

Kommer der nye elever til klassen/holdet, tilføjes elevnavnene på rækkerne under de allerede indtastede elevnavne, således at de nye elever fremkommer på nye rækker på det samlede oversigtsark.

Download Excel-arket her