Læseprøverne i digital udgave

Læseprøverne i digital udgave

En del elever med Nachteilsausgleich vil have brug for at få læseprøven eller dele af den som pdf til oplæsning på egen computer.

Find derfor læseprøverne til 7.-10.klasse som pdf-filer på Sharepoint på webstedet Dansk under Dokumenter/udskoling/bilag til Skoleforeningens læseprøver.