Læsevaner

Spørgeskema om læsevaner

DSC_0210

På nedenstående hjemmeside findes bl.a. et skema, hvor eleverne kan gøre rede for deres læsevaner og læselyst.

Spørgeskemaet kan bruges til at få eleverne til at reflektere over egne læsevaner og bruges fx som optakt til skole-hjem-samtalen.

http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/L%c3%a6sevaner.3979.aspx