Om Skoleforeningens læseprøver

På baggrund af konklusionerne i et pilotprojekt med en gruppe dansklærere i Skoleforeningen har Team Læs udarbejdet læseprøver til 7.-10. klasse ud fra følgende kriterier:

Læseprøverne skal

 • være pædagogiske værktøjer for dansklærerne til at
 • give anledning til, at læreren sætter fokus på læseteknikker i samtale med klassen og den enkelte elev
 • evaluere dele af elevens læsekompetence / læseudvikling set over en årrække (udarbejdelse af Excelark med plads til resultater fra 7.-10.kl.)
 • give anledning til nye tiltag i samarbejde med eleven, forældre og andre faglærere for at styrke elevens læsekompetence
 • være tydelige over for eleven i forhold til prøve- oglæseformål
 • indeholde både en skønlitterær tekst og en fagtekst i et sæt, med progression i sværhedsgrad fra klassetrin til klassetrin
 • kunne afholdes inden for én lektion som gruppeprøve (begge prøver)
 • give samlet indblik i vores store elevers læsekompetence årligt både for klassen, for skolen og for Skoleforeningen.

Læsehastighed og læserigtighed er to væsentlige indikatorer for kvaliteten af elevens læsning.

Formålet med læseprøverne er at:

Skønlitterær tekst Fagtekst
 • måle elevens stillelæsningshastighed ved alderssvarende lette tekster (læseteknik, der anvendes: nærlæsning)
 • sammenholde hastigheden med elevens forståelse angivet ved antal rigtige svar
 • måle elevens evne til informationssøgning vha. antal rigtige svar
 • sætte fokus på læseteknikkerne skimme- og punktlæsning (fragmentlæsning v. skærmtekst) ved multimodale tekster

 

Prøver og klassetrin

Prøverne skal afvikles på det klassetrin, de er lavet til, evt. med en gentagelse til foråret for at se elevens udvikling, men må ellers ikke anvendes på andre klassetrin.

  Skønlitterære tekster* Fagtekster
7. klasse »Ask, konge, taber« af Camilla Wandahl (lix 29) Skoleavis: »Bliv din egen maddektektiv«
8. klasse »Os, som solen skinner på« af Krin Feit Almberg
(lix 27)
Hjemmeside: Børnetelefonen.dk »Mobning og drillerier«
9. klasse »Bræk« af Erik Barfoed (lix 23, udfordrende komposition) Fagbog »Geografi 9«: »Opdeling af verden«
10. klasse »Prepper« af Lise Bidstrup (lix 31) Hjemmeside: www.graenseforeningen.dk

*Lette, aldersvarende skønlitterære tekster (romanuddrag)

Skoenlitteraere -tekster