Facts og hyppige spørgsmål

Find spørgsmål og svar her

1. L-elever og LRS-elever

LRS-elever skal deltage i prøverne. L-elever skal ikke deltage i prøverne. Se under punkt 9, hvordan "ikke deltaget /fraværet" registreres.

2. Dansk Læseprøver 2.-6. (Hogrefe-prøverne)

Disse prøver skal i år tages af dansklæreren og herefter bliver indtastet på PPR, som sørger for at overføre resultaterne til lærerens Sharepoint-oversigt. Dansklæreren skal derfor efter prøvetagningen aflevere prøvearkene til skolens ledelse (husk tydeligt navn og klassetrin på hvert ark), som så sørger for at sende dem til PPR (se årshjul)

3. Engelsk 5. klasse

Prøven i engelsk, 5. klasse, ligger fra skoleåret 2019-20 sammen med de andre prøver i efteråret jvf. Årshjulet på www.evaluering.de. Se vedhæftede brev (sidste side) om dette.

4. Obligatoriske evalueringsmøder i fællesskoledistrikterne

Modsat tidligere års møder, hvor alle faglærere årgangsvis var indkaldt til store obligatoriske evalueringsmøder, lægges disse møder i skoleåret 2019-20 ud i fællesskoledistrikterne, som indkaldes via skolelederne (jvf. datoer og tidsfrister). Dette betyder mindre kørsel og mere selvbestemmelse med hensyn til dagsordenen for mødet, som fx kunne være ”Fokus på stavning eller matematik”, ”Læseindsats i vores distrikt”, ”Kompenserende hjælpemidler”. Om det giver mest mening at sidde i faggrupper eller årgangsvis, beslutter I ud fra jeres aktuelle behov i distrikterne. Som altid gælder for de obligatoriske evalueringsmøder, at det er hér, at der i fællesskab kigges på prøvernes resultater, tendenser, udviklinger, styrker og svagheder og dermed besluttes, hvordan man vil arbejde med resultaterne fremover på skolen. Der er mulighed for at booke en pædagogisk konsulent til vejledning om særlige problemstillinger på baggrund af resultaterne.

5. Registreringsark oprettes automatisk

I efteråret 2018 prøvede vi for første gang at lade systemet oprette registreringsarkene automatisk om natten inden indtastningen, og det var en stor succes og sparede brugerne, der skulle indtaste, for mange timers ventetid. Registreringsarkene oprettes imellem den 21.8.-25.8.2019. Derfor skal fagtildelingen være sket senest den 20.8.

6. Rapporter

Skolerapporter vil blive sendt på mail til skoleledere umiddelbart efter indtastningsfristen.

Lærerrapporter vil være tilgængelige i brugerens SharePoint-konto (dér, hvor man også loggede sig ind for at indtaste) umiddelbart efter indtastningsfristen – mail fra Fælles Evaluering gør opmærksom på dette.

7. Adgangskoder

Flere og flere bruger allerede deres administrative brugernavn og adgangskode dagligt i forbindelse med mail (Outlook) og SharePoint. Har man ikke brugt sit brugernavn og adgangskode i 90 dage, er disse af sikkerhedshensyn udløbet og skal nulstilles. Her skal brugeren personligt henvende sig til 555 for at få nulstillet brugernavn og adgangskode.

8. Opbevaring af prøver

Selve prøverne fra Fælles Evaluering skal opbevares i 1 år. Efter 1 år, når de nye prøver er taget, må de gamle prøver makuleres. Dette gælder for alle prøver i forbindelse med Fælles Evaluering: Både Hogrefe-prøver og de andre prøver.Resultaterne fra Fælles Evaluering skal opbevares i 5 år.

9. Indtastning: Funktionen ”Syg” eller fraværende

Flere har henvendt sig til os, fordi systemet ikke tilbyder funktionen ”syg” for elever, som ikke deltog i prøven pga. sygefravær eller fordi de er L-elever. Funktionen ”har deltaget” ligger implicit i knappen ”gem & afslut” for den enkelte elev. Hvis ikke der er indtastet nogen data for en elev, (fordi eleven ikke tog prøven), så skal der ikke gemmes og afsluttes (og dermed overføres eleven heller ikke til databasen)

10. Har du læst brugermanualen?

I manualen finder du svar på mange spørgsmål af teknisk karakter i forhold til selve indtastningen. Her står der også hvad du skal gøre, hvis du har problemer ift. indtastningen. Se manualen ved at klikke her