Nyt skoleår med F-Eva 2020-21

Dette skal du være opmærksom på

Kære skoleledere, kære undervisere

Et nyt skoleår venter lige om hjørnet. Her kommer "Nyt fra F-Eva" til skoleåret 2020-2021 med vigtige informationer til planlægningen af det kommende skoleår. Sørg venligst for at dele disse informationer med jeres medarbejdere og kolleger.

Sydslesvigrapporten 2019-2020

Sydslesvigrapporten er den store fælles rapport, der sammenfatter hele Sydslesvigs resultater, og som nu (fordi vi nu efterhånden er på 4. år med Fælles Evaluering og central indtastning) kan vise grafer med udvikling over flere år. Se oversigten over anbefalinger side 4-14 eller læs sammenfatningerne efter hvert kapitel (jf. indholdsfortegnelsen), for her sammenfattes devigtigste resultater og dertilhørende anbefalinger til indsatser m.m. Rapporten er sendt ud til alle ledere den 14. maj 2020.

Vigtige datoer i 2020-2021

Årshjulet for Fælles Evaluering findes her.

Indtastning af resultater i SharePoint

For at blive klar til indtatningen i 2020-21 bedes leder/sekretær i perioden 19.8.-26.8. fagtildele lærerne (hvem underviser hvad i 2020-21) i det dertil oprettede F-Eva modul i SIS. På denne måde får de rette lærere adgang til de rette indtastningsark. Vejledning ligger her.  Alle lærere, som skal indtaste resultater, logger sig ind her med deres daglige, administrative brugernavn og adgangskode.

Indtastning af LÆSEPRØVER DANSK 2.-6. klasse

Lige som sidste år bliver vi i 2020-21 igen nødt til at indtaste disse prøver centralt via PPR, da vi ikke har udviklet en Sharepoint-løsning for disse prøver endnu. Derfor gør vi lige som sidste skoleår:

Prøverne tages af dansklæreren, som herefter afleverer prøvehæfterne til skolens ledelse med tydelig navn og klasse på hvert prøvehæfte. Lederen sørger for at få prøverne ind til PPR, som herefter både retter OG indtaster prøverne og sørger for, at resultaterne bliver tilgængelige for skolen igen.

Læsning er et indsatsområde og til inspiration har vi interviewet Tine Bruun Jørgensen fra Hjort Lorenzen-Skolen om deres fortsatte læseindsats. Det er der kommet en spændende ”lille artikel” ud af: Fra indblik til indsats. Vi har også vedhæftet skolens samlede Læseindsats og et eksempel på et klasse-læse-møde til videndeling.

Planlæg allerede nu de obligatoriske fagudvalgsmøder i fællesskoledistrikterne

I perioden 2. - 27.11. afholdes obligatoriske fagudvalgsmøder med fokus på Fælles Evaluering i fællesskoledistrikterne. Det er skolelederne som indkalder til disse møder og I sammensætter selv jeres program og dagsorden.

Hvilke fokuspunkter I har og hvilke indsatser I gerne vil styrke, afhænger til dels af den viden og indsigt I fik i jeres "Skolerapport" og nu i "Sydslesvigrapporten". Alt efter hvad I gerne vil fokusere på til evalueringsmøderne, kan det give mening at invitere en pædagogisk konsulent.

Med afsæt i Fælles Evalueringen har konsulenterne samlet en buket af tilbud til jeres inspiration:

 • LRS/ordblindhed - oplæg om AppWriter eller andre kompenserende støttemuligheder (mindre grupper eller hele lærergruppen)
 • Matematikvanskeligheder - Oplæg og diskussion om elever i matematikvanskeligheder.
 • Åben - undersøgende matematik for at fremme matematiklysten. Kort oplæg med efterfølgende arbejde med åbne opgaver.
 • Lommeregneren – hvordan, hvornår... Faggruppen skal drøfte inddragelse af lommeregneren og komme frem til en fælles beslutning der nedfældes i fagteamets overordnede plan.
 • Læsebånd 2.0 – nye veje til læsebåndspraksis (hele lærergruppen)
 • Fælles fokus på læsestrategier i klassen (hele lærergruppen)
 • Frontread som læseindsats (dansklærere/klasseteamet)
 • Stavestrategier på dansk og tysk (dansk- og tysklærere)
 • Fra staveevaluering til differentieret kontekstorienteret staveundervisning (dansklærere)
 • Gode skrivestrategier og lærerens feedback – hvordan kan vi bedst støtte vores elevers skrivefærdigheder? (hele lærergruppen)
 • Ordbogen.com som sprogstrategi -  en opfriskning af læremidlets muligheder, og hvordan man kan bruge ordstrategier i undervisningen i alle fag (hele lærergruppen)
 • Læselyst og vejledning af børns fritidslæsning på PLC (både fagbøger og skønlitteratur) - inspiration og idéer
 • Boost ungdomslitteraturen: Præsentation af nyere og nye udgivelser. Spot på udvalgte eksempler fra novelle-, roman- og graphic novel genren. Inspiration og idéer til, hvordan disse kan indgå i undervisningen.
 • Hvad viser MG prøverne om elevernes standpunkt i matematik og hvad ikke? –  hvilke dele af læreplanen dækkes af prøverne og hvad gør vi med resten?
 • Hvad viser Engelsk prøverne og hvad viser de ikke? –  hvilke dele af læreplanen dækkes af prøverne og hvad gør vi med resten?
 • Hvordan kan jeg arbejde med formativ evaluering i de tre overordnede kompetence områder i engelsk?
 • Hvordan bruger jeg mine evalueringer i skole-hjemsamtalerne? Og hvordan kan eleverne medinddrages konstruktivt?

Ovenstående er forslag til emner, og konsulenterne går gerne i dialog med jer om behov og ønsker.

Venlig hilsen

Team Fælles Evaluering