Datoer og Nyheder

Nyt fra Fælles Evaluering i skoleåret 2019-20

Hent årshjulet her

Et nyt skoleår skydes i gang og dermed også en ny omgang Fælles Evaluering. Årshjulet og prøveoversigten findes som altid på evaluering.de sammen med informationer om prøverne, indtastningen og meget mere.

Vi fra Team Fælles Evaluering vil gerne informere jer om nogle nyheder i skoleåret 2019-20:

Engelsk 5. klasse

Prøven i engelsk, 5. klasse, ligger fra skoleåret 2019-20 sammen med de andre prøver i efteråret jvf. årshjulet.

Dansk Læseprøver 2.-6. (Hogrefe-prøverne)

Disse prøver skal i år tages af dansklæreren og herefter bliver de i år indtastet på PPR, som sørger for at overføre resultaterne til lærerens Sharepoint-oversigt. Dansklæreren skal derfor efter prøvetagningen aflevere prøvearkene til skolens ledelse (husk tydeligt navn og klassetrin på hvert ark), som så sørger for at sende dem til PPR (se årshjulet til højre)

Husk tilmelding

Tilmelding til de orienterende møder "Bliv klædt på til prøverne" skal ske senest 13.8. til kursus@skoleforeningen.org

Obligatoriske evalueringsmøder i fællesskoledistrikterne

Modsat tidligere års møder, hvor alle faglærere årgangsvis var indkaldt til store obligatoriske evalueringsmøder, lægges disse møder i skoleåret 2019-20 ud i fællesskoledistrikterne, som indkaldes via skolelederne (jvf. datoer og tidsfrister). Dette betyder mindre kørsel og mere selvbestemmelse med hensyn til dagsordenen for mødet, som fx kunne være ”Fokus på stavning eller matematik”, ”Læseindsats i vores distrikt”, ”Kompenserende hjælpemidler”. Om det giver mest mening at sidde i faggrupper eller årgangsvis, beslutter I ud fra jeres aktuelle behov i distrikterne. Som altid gælder for de obligatoriske evalueringsmøder, at det er hér, at der i fællesskab kigges på prøvernes resultater, tendenser, udviklinger, styrker og svagheder og dermed besluttes, hvordan man vil arbejde med resultaterne fremover på skolen. Der er mulighed for at booke en pædagogisk konsulent til vejledning om særlige problemstillinger på baggrund af resultaterne.

Indtastning: Funktionen ”Syg”

Flere har henvendt sig til os, fordi systemet ikke tilbyder funktionen ”syg” for elever, som ikke deltog i prøven pga. sygefravær.  Funktionen ”har deltaget” ligger implicit i knappen ”gem & afslut” for den enkelte elev. Hvis ikke der er indtastet nogen data for en elev, (fordi eleven ikke tog prøven), så skal der ikke gemmes og afsluttes (og dermed overføres eleven heller ikke til databasen)

For sen fagtildeling betyder ingen registreringsark

Skoleleder/kontor skal venligst fagtildele lærere til de rette fag/klasser i tidsrummet mellem den 16.-20.8.2019. Som I kender det fra tidligere år, sker det i et særligt F-Eva modul i SIS, vejledning findes på evaluering.de. Det er meget vigtigt, at det bliver gjort senest den 20.8.2019, for herefter sker den automatiske oprettelse af registreringsark. Alle lærere, der blev fagtildelt efter den 20.8., vil derfor undre sig over, at de ikke har adgang til allerede oprettede registreringsark. Disse lærere er så nødt til selv at oprette registreringsarkene manuelt, hvilket – erfaringen viser - er en potentiel fejlkilde (fordi man bliver utålmodig og kommer til at klikke ”opdater”, hvorefter systemet begynder at køre i ring)

Registreringsark oprettes automatisk

I efteråret 2018 prøvede vi for første gang at lade systemet oprette registreringsarkene automatisk om natten inden indtastningen, og det var en stor succes og sparede brugerne, der skulle indtaste, for mange timers ventetid. Registreringsarkene oprettes imellem den 21.8.-25.8.2019.

Rapporter

Skolerapporter vil blive sendt på mail til skoleledere umiddelbart efter indtastningsfristen.

Lærerrapporter vil være tilgængelige i brugerens SharePoint-konto (dér, hvor man også loggede sig ind for at indtaste) umiddelbart efter indtastningsfristen – mail fra Fælles Evaluering gør opmærksom på dette.

Adgangskoder

Flere og flere bruger allerede deres administrative brugernavn og adgangskode dagligt i forbindelse med mail (Outlook) og SharePoint. Har man ikke brugt sit brugernavn og adgangskode i 90 dage, er disse af sikkerhedshensyn udløbet og skal nulstilles. Her skal brugeren personligt henvende sig til 555 for at få nulstillet brugernavn og adgangskode.